Jawatan kosong Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan di Startek

Startek Pusat Perdagangan Dana 1, Jalan PJU 1a/46 Bandar Petaling Jaya Selangor Malaysia 47400
Tutup permohonan: 9-2-2020 MOHON SEKARANG

Jawatan kosong dan iklan Jawatan kosong Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan di Startek terbuka untuk diisi segera bagi mereka yang berminat. Baca dengan teliti dan isi kekosongan segera. Jawatan ini mudah diterima dan bergaji lumayan. Untuk jawatan kosong kerajaan yang lain boleh terus lawati https://www.kerjakosong.co/

Kelayakan dan penerangan

At least SPM graduate who is interested to start their career in a call center are also encouraged to apply

Able to work on Rotating Shift

Must be an energetic, positive minded and good team player

Applicants must be Malaysian citizens

Benefit ditawarkan

 • Pelbagai Elaun
 • Insentif Menarik
 • Cuti tahunan
 • Cuti sakit
 • Latihan Penuh yang Dibekalkan
 • Penginapan percuma (maksimum 3 minggu)
 • Perkhidmatan hantar-jemput disediakan berdasarkan lokasi tertentu
 • Jawatan Kerja Dalaman: peluang untuk memohon untuk memindahkan dalam Aegis Malaysia atau lokasi Aegis lain di seluruh dunia mengikut budi bicara Pengurusan.
 • Program Pertumbuhan & Latihan Kerjaya:
 • Laluan Kerjaya: Eksekutif> Eksekutif Kanan> Pakar> Pemimpin Pasukan> Penolong Pengurus> Pengurus
 • i

  STAR – System for Appraisal & Rewards – Latihan STAR adalah untuk membantu pekerja Aegis mengenal pasti kelemahan mereka dan membangunkan pemimpin masa depan bagi syarikat.

 • Latihan Bahasa Inggeris – Aegis menyediakan latihan bahasa Inggeris untuk pekerja Aegis yang ingin meningkatkan kemahiran komunikasi & perniagaan mereka.
 • Various Allowances
 • Attractive Incentives
 • Annual Leave
 • Sick Leave
 • Full Training Provided
 • Free accommodation (3 weeks max)
 • Shuttle service provided based on specific location
 • Internal Job Posting: opportunity to apply to transfer within Aegis Malaysia or to other Aegis locations worldwide at the discreation on Management.
 • Career Growth & Training Programs:
 • Career Path: Executive > Senior Executive > Specialist > Team Leader > Assistant Manager > Manager
 • i

  STAR – System for Appraisal & Rewards – The STAR training is to help Aegis employees to identify their weakness and to develop future leaders for the company.

 • English Training – Aegis provides English training for Aegis employees who would like to improve their communication & business writing skills.
 • 各种津贴
 • 有吸引力的激励
 • 年假
 • 病假
 • 提供完整的培训
 • 免费住宿(最长3周)
 • 根据具体地点提供班车服务
 • 内部职位空缺:有机会申请在马来西亚Aegis内部转职,或在Aegis全球其他地点工作。
 • 职业发展与培训项目:
 • 职业道路:执行>高级执行>专员>组长>副经理>经理
 • STAR培训旨在帮助安吉斯员工发现自己的弱点,并为公司培养未来的领导者。
 • 英语培训- Aegis为希望提高沟通和商务写作能力的员工提供英语培训。

Diharap agar anda dapat berkongsi info mengenai iklan Jawatan kosong Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan di Startek di atas kepada rakan-rakan dan ahli keluarga terdekat. Semoga anda mendapat manfaat daripada himpunan jawatan kosong swasta di KerjaKosong.Co.

Oh ya,  ibu bapa yang berpendapat RM4000 ke bawah dan ingin menyemak & kemaskini Bantuan Sara Hidup Rakyat , boleh terus ke portal BSH 2020 di sini. Semoga anda mendapat bantuan daripada kerajaan.

MOHONLAWATI TAPAK

Leave a Reply

Send this to a friend