Jawatan kosong Pengalaman Pelanggan Profesional – 10

Startek Pusat Perdagangan Dana 1, Jalan PJU 1a/46 Petaling Jaya Selangor Malaysia 47400
Tutup permohonan: 10-3-2020 MOHON SEKARANG

Kerja kosong dan swasta terkini untuk di isi dengan segera bagi mereka yang berminat. Pastikan anda mengisi maklumat diri dengan lengkap dan elakkan daripada menipu sewaktu membuat permohonan iklan Jawatan kosong Pengalaman Pelanggan Profesional – 10 ini. Diharap juga anda dapat kongsi mengenai jawatan kerja kosong ini kepada orang ramai yang mungkin berminat.

Kelayakan dan penerangan

At least SPM graduate who is interested to start their career in a call center are also encouraged to apply

Able to start immediately

Able to work on Rotating Shift

Fluent in Mandarin or Cantonese

Applicants must be Malaysian citizens

Good communication skills

Able to speak fluent English and other languages.

Independent and self-starter

Benefit ditawarkan

 • Pelbagai Elaun
 • Insentif Menarik
 • Cuti tahunan
 • Cuti sakit
 • KWSP, PERKESO
 • Latihan Penuh yang Dibekalkan
 • Penginapan percuma (maksimum 3 minggu)
 • Perkhidmatan hantar-jemput disediakan berdasarkan lokasi tertentu
 • Jawatan Kerja Dalaman: peluang untuk memohon untuk memindahkan dalam Aegis Malaysia atau lokasi Aegis lain di seluruh dunia mengikut budi bicara Pengurusan.
 • Program Pertumbuhan & Latihan Kerjaya:
 • Laluan Kerjaya: Eksekutif> Eksekutif Kanan> Pakar> Pemimpin Pasukan> Penolong Pengurus> Pengurus
 • i

  STAR – System for Appraisal & Rewards – Latihan STAR adalah untuk membantu pekerja Aegis mengenal pasti kelemahan mereka dan membangunkan pemimpin masa depan bagi syarikat.

 • Aegis menyediakan Latihan bahasa untuk pekerja Aegis yang ingin meningkatkan kemahiran komunikasi dan penulisan perniagaan mereka.
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Jepun
 • Bahasa Korea
 • Bahasa Perancis
 • Elaun

  Ragam Bahasa Mandarin

 • Insentif Menarik
 • Various Allowances
 • Attractive Incentives
 • Annual Leave
 • Sick Leave
 • EPF, SOCSO
 • Full Training Provided
 • Free accommodation (3 weeks max)
 • Shuttle service provided based on a specific location
 • Internal Job Posting: opportunity to apply to transfer within Aegis Malaysia or to other Aegis locations worldwide at the discretion on Management.
 • Career Growth & Training Programs:
 • Career Path: Executive > Senior Executive > Specialist > Team Leader > Assistant Manager > Manager
 • i

  STAR – System for Appraisal & Rewards

 • The STAR training is to help Aegis employees to identify their weakness and to develop future leaders for the company.
 • Aegis provides Language training for Aegis employees who would like to improve their communication skills and business writing.
 • English Language
 • Japanese Language
 • Korean Language
 • French Language
 • Mandarin Language Various Allowances
 • Attractive Incentives
 • 各种津贴
 • 有吸引力的奖励
 • 年假
 • 病假
 • EPF, SOCSO
 • 提供完整的培训
 • 免费住宿(最长3周)
 • 根据特定地点提供班车服务
 • 内部职位空缺: 有机会申请Aegis Malaysia的内部转职,或在全球的Aegis其它地点工作。
 • 职业发展与培训项目:
 • 职业道路:执行>高级执行>专员>组长>副经理>经理
 • i

  STAR – 评估和奖励系统

 • STAR培训旨在帮助安Aegis员工发现自己的弱点,并为公司培养未来的领导者。
 • Aegis为希望提高沟通技巧和商务写作能力的员工提供语言培训。
 • 英语
 • 日语
 • 韩语
 • 法语
 • 华语
 • 各种津贴
 • 有吸引力的奖励

Semoga perkongsian iklan Jawatan kosong Pengalaman Pelanggan Profesional – 10 swasta ini dapat memberi manfaat kepada orang ramai. Pihak KerjaKosong.Co mendoakan kejayaan anda dalam memohon jawatan kosong ini. Untuk mereka yang mahu membuka uitm student portal boleh terus ke portal rasmi di laman web kami. Student uitm selalu mengalami masalah untuk akses portal uitm ini. Semoga semua student uitm mendapat manfaat daripada info tambahan ini terima kasih.

MOHON

Leave a Reply

Send this to a friend