Ketua Pasukan Jualan

Greenpeace Southeast Asia Berhad L6-12, Menara Sentral Vista,150 Jalan Sultan Abdul Samad Brickfields Kuala Lumpur Malaysia 50470
Tutup permohonan: 12-10-2019 MOHON SEKARANG

para 6

Kelayakan dan penerangan

Minimum: Diploma

Have a team leader experience

Willing to learn

Benefit ditawarkan

  • Pembangunan Kerjaya
  • Bonus
  • Penggalakan memimpin pasukan
  • Kerja dalam kumpulan
  • Latihan disediakan
  • Career Advancement
  • Bonus
  • Team Leader Overriding
  • Team Building
  • Training provided

para 6.1

MOHON

Leave a Reply

Send this to a friend